Şirket Kurmak

 

BULGARİSTAN’ DA ŞİRKETİ KURMAK:

 

 1. Bulgaristan’ da kurulacak şirket isminin belirlenmesi:
 • Belirlenen ismin BG Ticaret Odası – Tescil Memurluğundan serbest olup olmadığı kontrol ediliyor. Bu isim başka bir şirket tarafından sahiplendi ise serbest olan başka isim belirleniyor.

 

 1. Bulgaristan’ da kurulacak şirkete ait adres bilgileri.
 • BG’ de kurulan şirketin adres bilgileri geçici ise, yeni ofis kiralama veya satın alma nedeni ile değişiklik olur ise bu bilgiler güncellenmeli. BG Tırgovska Palata.

 

 1. Bulgaristan’ da kurulacak olan şirkete yönetici ve ya hissedar olacak kişilerin Pasaport Fotokopileri:
 • Eski Pasaportların : 3; 4; 5; 6 ve 60 sayfaları.
 • Yeni Pasaportların : fotoğraflı sayfası.

 

 1. Bulgaristan’ da kurulacak şirketin Faaliyet alanlarını bildiren hissedarlar kararı.

 

 1. BG’ de kurulacak şirketin hissedarlar arasında sermaye paylaşımı kararı. % olarak.

 

 1. Bulgaristan’ da kurulacak şirkette birden fazla Yönetici atanacak ise Yönetim ve İmza şeklinin belirlenmesi (Görev Beyannamesi):
 • Sadece beraber
 • Beraber ve ayrı
 • Sadece ayrı

 

 1. Bulgaristan’ da kurulacak şirketin yöneticilerine ait, BG (TC Noter – tercüme) huzurunda verdikleri İmza Örneği Beyannamesi (İmza Sirküleri).

 

 1. Bulgaristan’da kurulacak olan şirketin sermaye bildirimi:
 • 5 000 LV (tavsiye edilen)
 • Bu meblağ Bulgar Otorite Organlarının şirket kuruluş kararını ilan edene kadar BG Banka Hesabında bloke ediliyor.
 • Bulgar Otorite Organlarının Bulgaristan’daki şirket kurulumu ile ilgili karar açıklandıktan sonra Bankadaki para şirket tarafından kullanabiliyor ya da geri çekilebiliyor (bankada paranın durma suresi 1 hafta)

 

Bulgaristan’ da şirket kuruluşu için yukarıda sayılı olan evraklar tarafımıza eksiksiz ulaştırıldığında 20 iş günü içerisinde bizim tarafımızdan tercüme edildikten ve Sofya Dış İşleri tarafından onaylandıktan sonra Bulgar Resmi Kurumlarına teslim edilebilecek hale getirilmektedir.

BİLGİ İÇİN BİZİ ARAYIN: 0312 428 78 40

 

 1. BG Kurulacak Şirketin evraklar hissedarlar tarafından BG Noter huzurunda imzalandıktan ve onayından geçtikten sonra BG Ticaret Odasına (Tırgovska Palata) teslim ediliyor.
 2. BG Ticaret Odasının (Tırgovska Palata) Şirket Kuruluş Karar açıklaması 7 – 10 iş günü.

 

 1. BG’ de şirket (ilk kuruluş) sermayesi:
 • Bulgar A.Ş. kuruluş sermayeye si 50 000 Leva,
 • Bulgar LTD. kuruluş sermayeye si 5 000 Leva.

 

Önemli Notlar:

 

 • BG Şirket Kurulumu için gereken tüm işlemler 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılmaktadır:
 • Bu şirket üzerinden oturum D vizesi alacaksanız şirketinize 10 sigortalı işçi alımı, SGK ya kaydı, ofis kiralaması oturacağınız evin kiralanması ve adınıza, içinde 4 000lv (2 000 €) banka referans mektubu anahtar teslimi 30 gündür
 • On ve daha fazla işçi istihdam eden şirket sahiplerine BG Ticari Oturum Vizesi için bakınız Bulgaristan Oturum Vizesi.

 

 

Bulgaristan’ da şirket kurmanın avantajları nelerdir?

1 - 01.01.2007 tarihinden itibaren AB tam üyelik. 500 milyon tüketiciye sahip pazara giriş.

2 – Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşım.

3 - Avrupa - Asya ana ulaşım yollarının merkezinde bulunması.

4 - Avrupa’nın en düşük Kurumlar Vergisi Bulgaristan’ da  %10.

5 - Sermaye artırımı vergisi % 0.

6 - Şirket hesabına KDV iadesi.

7 - Bulgaristan’ da kurulan şirket sayesinde Bulgarda gayrimenkul edinme hakkı.

8 – Bulgar Vatandaşı şartı aramayan şirket yapılanma kanunları.

8 - Amortisman imkânı:

 • Makine ve teçhizatta %30
 • Yeni yatırım ve büyüme amaçlı yatırımlarda kullanılan yeni teçhizatta %50

9 - Düşük işletme maliyetleri.

10 - Ucuz ve kalifiye iş gücü.