Malezya Vizesi

Malezya Vizesi gerekenler:

T.C Vatandaşları için 90 güne kadar vize gerekmiyor.

Malezya Vizesi ve Tarihçesi:

Güneydoğu Asya ülkelerinden olan Malezya, kuzeyden Tayland, Güney Çin Denizi ve Brunei, doğudan Selebes Gölü, güneyden Endonezya, Singapur ve Malakka Boğazı, batıdan Hint Okyanusu'yla bitişik olan Andaman Denizi'yle çevrilidir. Akarsu bakımından oldukça zengindir. En önemli akarsuları Rejang, Ketantan, Sai Perak ve Sai Rompin ırmaklarıdır. Malezya vizesi Ankara ile seyahat edeceğiniz Malezya toprakları iki büyük kara parçasıyla bunların arasındaki Güney Çin Denizi içinde yer alan adalardan meydana gelir. İki büyük kara parçası Bati Malezya ve Doğu Malezya’dır. Bati Malezya bir yarımada şeklindedir ve ince bir kara bağlantısıyla şimdiki adı Tayland olan Siyam'a bağlıdır. Doğu Malezya, büyük bir kısmı Endonezya hâkimiyetinde olan Borneo adasının içindedir.

 Topraklarının % 30'u tarım alanı, % 61'i ormandır. Malezya'da bol yağmurlu ve tropikal bir iklim hâkimdir. Doğu Malezya, Bati Malezya'dan daha yağışlıdır. Malezya krallıkla yönetilen ve çok partili demokratik sisteme dayalı bir konfederasyondur. Konfederasyonu oluşturan federal eyaletler de krallıkla yönetilir. Bati Malezya'da bulunan eyaletlerin krallarından biri dört yıllığına genel kral yani "yüce başkan" seçilir. Ülke 31 Ağustos 1957'de yürürlüğe konan anayasayla yönetilmektedir. İki meclisli bir parlamenter sistem uygulanmaktadır. Birinci meclis 69, ikinci meclis 180 üyeden oluşur. Bu meclislerin üyeleri serbest genel seçimlerle belirlenir. Malezya, BM, IKÖ (İslam Konferansı Örgütü), Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği, İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth), Uluslararası Para Fonu (IMF), İslam Kalkınma Bankası gibi uluslararası örgütlere üyedir.

Malezya’nın batısıyla doğusunun tarihini ayrı ayrı ele almak gerekir. Tarihi kaynaklarda Batı Malezya'dan Malaya olarak söz edilir. İslam’ın bu bölgeye ulaşmasından önce Budistler ve Brahmanistler buralarda çeşitli devletler kurmuşlardır. İslam Malezya'ya 1400 yılından sonra girdi. Malakka boğazı kıyısındaki Malakka şehrinin kurucusu Prens Prameswara 1414 yılında Pasai kralının kızıyla evlenerek Müslüman oldu ve adını Mecât İskender Sah olarak değiştirdi. Onun Müslüman olmasından sonra yönetimi altındaki bölgelerde İslam hızla yayılmaya başladı. Bati Hindistan'dan gelen Müslümanlar da ona yardımcı oldular. Mecât İskender 1424'te öldü ve ondan sonra gelen hükümdarlar da ülkelerinde İslam’ı yaymaya çalıştılar. 1446'da Malakka sultanlığına geçen Sultan Muzaffer Sah zamanında İslam resmi din oldu. Ayni zamanda Malakka, Güneydoğu Asya'da İslam’ın merkezi halini aldı.

Malezya'da İslam devlet yönetiminde önemli oranda etkilidir. Bu da ülkedeki İslami hareketin bir başarısıdır. Devlet 1980'den sonra resmi kurumları İslamileştirme çalışması başlattı. Devletin bu merhaleye gelmesinde hâlen varlığını sürdüren dört temel İslami hareketin etkisi olmuştur.