Liberya Vizesi

Liberya Ticari Vizesi için gerekenler:

 • Pasaport
 • 2 Adet Biometrik Fotoğraf
 • Liberya Vizesi Başvuru Formu
 • Otel Rezervasyonu
 • Uçak bileti Rezervasyonu
 • Liberya konsolosluğuna hitaben Dilekçe; hangi amaçla, ne kadar süreyle, gidilmek istendiği
 • Liberya’ya gidecek kişi işyeri sahibi ise şirket belgeleri fotokopileri
 • Liberya’ya gidecek kişi çalışan ise Bordo bilgileri
 • Liberya'dan Onaylı davetiye

Liberya Turistik Vizesi için gerekenler:

 • Pasaport
 • Liberya vizesi başvuru formu
 • Otel Rezervasyonu
 • Uçak bileti Rezervasyonu
 • Liberya konsolosluğuna hitaben Dilekçe; hangi amaçla, ne kadar süreyle, gidilmek istendiği
 • Liberya ya gidecek kişi işyeri sahibi ise şirket belgeleri fotokopileri
 • Liberya ya gidecek kişi çalışan ise Bordo bilgileri

Liberya Aile Ziyareti Vizesi için gerekenler:

 • Pasaport
 • 2 Adet Biometrik Fotoğraf(Fotoğrafların Arka fonu beyaz olmalı ve fotoğraflar 6 ay’ dan dan eski olmamalı)
 • Liberya vizesi başvuru formu
 • Otel Rezervasyonu
 • Uçak bileti Rezervasyonu
 • Liberya vizesi için, konsolosluğa hitaben Dilekçe; hangi amaçla, ne kadar süreyle, gidilmek istendiği
 • Liberya’ya gidecek kişi işyeri sahibi ise şirket belgeleri fotokopileri
 • Liberya’ya gidecek kişi çalışan ise Bordo bilgileri

Liberya Vizesi ve Tarihçesi:

Afrika’nın batı kıyısında yer alan en eski zenci cumhuriyeti. Kuzeyde Sierra Leone ve Gine; doğuda Fildişi Kıyısı, güney ve batıda Atlas Okyanusu ile çevrilidir.

Liberya toprakları, 16. yüzyıldan itibaren Portekizliler tarafından keşfedilmiştir. Liberya’nın modern tarihi, 1821’de Amerika Birleşik Devletlerinden azad edilen kölelerle yüklü bir geminin, Monrovia’ya gelmesiyle başladı. 1847’de ülkeye yeni yerleşmiş olan zenciler, kendilerinin buraya gelmesini destekleyen Amerikan Sömürge Cemiyeti ile bağlarını kopararak, bir istiklâl beyannamesini yayınladılar. Kabileler, bu Amerikan-Liberyalılarının 19. yüzyılın ikinci yarısında içeri doğru yayılmasına karşı koymaya çalıştı. Grebo ve Kru kabileleri, 20. yüzyıla kadar Amerikan-Liberyalılarına karşı direnmeye devam etti. En son büyük kabile ayaklanması, 1915’te vuku buldu. Liberya müttefikler safında İkinci Dünya Savaşına girdi. Savaş sonrası dönemde ABD ile karşılıklı savunma paktında olan Liberya, soğuk savaş meselelerinde batı taraftarı bir ülke oldu. Birleşmiş Milletler Teşkilâtının kurulduğu sene, bu teşkilâta üye oldu. 1960’da, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine seçilen ilk Afrika devleti oldu. 1963’te Afrika Birliği Teşkilâtına kurucu bir üye olarak katıldı. 12 Nisan 1980’de, o zamana kadar Afrika’nın en istikrarlı ülkesi olarak bilinen Liberya’da Başçavuş Samuel K. Doe başkanlığındaki darbe ile yönetimi askeriye ele geçirdi. Darbede başkan öldürüldü. İşbaşına gelen 17 üyeli cunta hükûmeti, anayasayı geçici olarak iptal etti. Askerî yönetimin hazırladığı Anayasa 1984 Temmuzunda kabül edilerek yürürlüğe girdi. 1985’te yapılan seçimleri, General rütbesi alan Doe, hile karıştırarak kazandı. Doe’nin yönetiminden dolayı çıkan iç karışıklıklar savaşa dönüştü. Başkan Samuel Doe Eylül 1990’da devrildi.

Liberya Vizesi Ankara Vize Merkezleri aracılığı ile alabilir ve 99.067 km2lik bir yüzölçümüne sahip olan ülkeye seyahat edebilirsiniz. Ülke toprakları genel olarak iki coğrafi bölgeye ayrılır: Kıyı ovası ve üzerinden birçok nehirlerin geçtiği yayla.Kıyıda iklim, sıcak ve nemlidir. Senelik sıcaklık ortalaması 27°C’dir. Fakat, ocak ayında sahradan rüzgâr estiğinde sıcaklık 10°C’ye kadar düşer.

Liberya, 1950’den beri işletilen, zengin demir, maden yataklarına sahiptir. Demir madeni bakımından Afrika’da birinci durumdadır. Elmas ve altın da çıkarılır, fakat mevcut kurşun, manganez ve boksit yatakları pek işletilmemektedir. Ormanlar, bol miktarda bulunan, fakat az değerlendirilen abanoz, maun ve diğer değerli ağaçlarla doludur.Ülkenin nüfusu 2.780.000’dir. Bu nüfus, iki ana gruptan ibarettir. Kabile halkı ve ABD’den azad edilerek ülkeye gelip yerleşenlerin soyundan gelenler, yâni Amerikan-Liberyalıları. Nüfusun % 5’ini meydana getiren Amerika-Liberyalıları, ülkedeki çoğu siyasi ve sosyal başkanlıkları elinde tutar. Bunlar kıyı şehirlerinde oturmakta olup, resmî dil olan İngilizceyi konuşurlar. Avrupaî tarzda giyinirler ve çoğu Protestan ve Katoliktir.Liberyalıların büyük çoğunluğu ise 16 kabile grubundan birine üyedir. Her kabilenin kendine has, dili, âdeti ve dini vardır. En büyük gruplar, iç kesimde yaşayan Kpell ve öncelikle güney kıyısına yerleşmiş olan Bossa kabileleridir.

Liberya ekonomisi, tarıma ve ormancılığa dayanır. Ülkede iç tüketim için, pirinç, muz, manyok gibi bitkiler yetiştirilir. Hükümet, dünya pazarlarında satış için, kahve, kakao, hurma, turunçgiller ve kola cevizi gibi bitkilerin yetiştirilmesini teşvik etmektedir. Liberya’nın tarım ihracatındaki en değerli ürünü, dışarıya satılan mallar arasında demirden sonra ikinci sırayı alan, kauçuktur. Kauçuğun çoğu, toprağı Liberya hükümetinden kiralayan ABD firmaları tarafından büyük imtiyazlı bölgelerde yetiştirilir.