Amerika Vizesi

Amerika (USA) Vizesi Başvuru

Amerika Birleşik Devletleri

Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusu arasında, Güneyinde Meksika, Kuzeyinde Kanada ile sınırlıdır.Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus arası 4.500 km uzunluğundadır. Yüz ölçümü 9 mln. km2 daha fazladır. Ülkenin çoğu, Kuzey Amerika'nın ortasında, Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusu'nun arasında bulunmaktadır.

• 318 mln nufusu ile Çin ve Hindistandan sonra en kalabalık nüfusa sahip ülke.
• Gayri safi hasıla : 14, 526 trilyon dollar,
• Kişi başına düşen Milli gelir : 46,860 dolar
• Dokuz milyon Amerikalı homoseksüel, biseksüel ya da transgender'dir, bu nüfusun en az yüzde dördüne eşittir.

Amerika halk hükümetidir:

Kasaba ve şehirleri yönetenler, Eyalet yetkilileri, Kongre üyeleri ve Başkan halk tarafından seçilir. Anayasa, kişilerin hak ve hürriyetlerini teminat altına almaktadır.

Hükümetin yetkileri üçe ayrılmıştır:
1. Başında Başkan olan Yürütme, Başkan: federal hakimleri, büyükelçileri, yüzlerce hükûmet yetkilisini tayin eder,
2. Kongrenin her iki kanadı:
• Senato (her altı yılda seçilirler)
• Temsilciler Meclisi (her iki yılda seçilirler)
3. Yüksek Mahkemenin başında olan Yargı.

Amerika Birleşik Devletleri ve DİN:

ABD laik bir ülkedir. Din ve devlet iki ayrı saygın yapıdır. Bunun yanında Din Amerikan kültüründe önemli bir rol oynamaktadır. Gelişmiş ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri en dindar ülkelerden biri kabul edilmektedir.

Resmî işlerde İncil üzerine yemin etmek, "Tanrı Amerika'yı korusun" duası, doların üzerinde In God We Trust: "Tanrı'ya inanıyoruz" ABD'de dine veya devlete ilişkin bir zaaf oluşturmaz, iki alan birbirine müdahale etmez.
Halkın büyük bir kısmı Hristiyan olmak üzere Katolik ve Protestan’dır. Müslüman, Budist, Yahudi nüfusu da mevcuttur.
Sivil din bütün kurumlara işlemiştir. Başkan göreve başlarken dini yemin eder. Mahkemeler her oturum öncesinde ve kongre açılışta yemin eder.Amerika Birleşik Devletlerin kısa tarihçesi:

Amerika kıtasını keşfi ile ilgili birçok teori olmak ile beraber, günümüzde resmi olarak kabul göreni İtalyan olarak doğduktan sonra Portekize yerleşen, daha sonra da İspanyol himayesine geçen Kristof Kolomb tarafından 19.11. 1493 yılında bugünkü Porto Riko’ ya ayak basmasıyla keşfedilmiş olmasıdır.

Kolomb o yıllarda dünyanın yuvarlak olduğunu inanan nadir kişilerden biriydi. Yeni keşfedilmiş olan Hindistan Avrupanın doğusunda yer alan yeni incisiydi. Kolomb dünyanın yuvarlak olduğuna inandığı için doğuya doğru giderek değil de sürekli batıya doğru gidereko ana kadar Hindistanın ayak basılmamış topraklarına ulaşabileceğine inanıyordu. Bu sebeptendir Amerika kıtasına ulaştığında Hindistana ulaştığını zannederek buradaki yerli halka da Hindistanda yaşayan halk anlamında indios (ispanyolca Hintli) dedi.

Bu keşfedilen toprakların yeni bir kıta olduğunu fark eden ilk Avrupalı kişi olan Americo Vespuçi anısına Amerika ismi verildi.
Kıtanın keşfinden sonra buraya İngiltere, İspanya ve Fransa başta olmak üzere Hollanda, İsveç ve Portekiz sömürgeler kurdular.

İngiltereden gelen ilk yerleşimciler 1585 yılında Uolter Rely isimli İngiliz kraliçesi için çalışan bir korsan tarafından getirildi. Ilk deneme çıkılan topraklar verimsiz olduğundan başarısızlık ile sonuçlandı. İkinci deneme 1557 yılında yine aynı kişinin getirdiği 116 kişiden oluşan bir ‘’parti’’ idi. Ne yazık ki bu kişiler her hangi bir iz bırakmadan ortadan yok oldular.

1607 yılında üç gemide 108 kişiden oluşan başka bir yerleşimci grubu bugünkü Virginia eyaletine getirildi. İşte güneye gelen bu yerleşimciler Amerika’nın ilk ‘’yerli’’ halkı oldu.

Bu yerleşim yerine kraliçe Elizabet anısına VİRGİNİA adı verilmiş ( o zamanlar kraliçe bakire sayılıyormuş latince Virginia – bakire)

İkinci dalga Avrupalı 1620 yılında Hollanda’ya dini nedenlerden dolayı İngiltere’den kaçmak zorunda kalan puritanlardı (aşırı dinci hristiyan). Bunlardan bir grup İngiltere’nin er ya da geç kendilerine Hollanda da rahat bırakmayacağını düşünerek şansını yeni kıtada aramaya karar verdi. Bu grubunun başında Bradford isimli biri vardı.

Her amerikalı öğrencinin ismini bildiği ‘’Mayflowers’’ gemisisinin dümencisi Kristoffe Jones alkolün de etkisi ile rotayı şaşırdı ve çıkmak istedikleri Virginia topraklarından 700 mil daha kuzeye, bugünkü New York kıyılarına çıkarak Amerikanın kuzey eyaletlerinin ilk yerleşen Avrupalılarını getirmiş oldu.

Bunlar toplam 120 kişi idi:
• 41 erkek,
• 19 kadın,
• 42 çocuk.

Bu yerleşimcilerin bu yolculuğu ödeyecek güçleri olmadığı için yolculuğun ücretini Güney eyaletlerine onları götürecek gemi şirketinin de sahibi olan Londra menşeili şirketin geniş tarım çiftliklerinde (plantansiya) yedi yıl çalışarak ödeyeceklerdi.

Geminin rotası onları kıtanın kuzeyine çıkartınca bu zorunlu hizmetten de kurtulmuş oldular, çünkü anlaşmalarında bu topraklar ile ilgili her hangi bir madde yoktu. Gemi şirketi, 700 mil uzağa inen ve kontraktı ihlal eden yerleşimcilere her hangi bir yaptırım yapmanın zor ve pahalıya mal olacağına karar vererek bu kişileri unuttu.

Böylece Amerikada:

• Güneyliler ( kendlerine Virginialar derlerdi),
• Kuzeyliler ( onlara da güneyliler Yankee derlerdi) olmak üzere iki yerleşim yeri oluştu.
Amerika tarihi ilginçlikler ile doludur. Alın size bir tane daha:
• İlk Amerika kıtasına yerleşim ,1607 yılında Virginia eyeletine yapıldı.
• 0n üç yıl sonra 22.12.1620 yılında ise Amerika’nın kuzeyi olan Massachusettse yerleşildi,
• Güney topraklarına ilk yerleşilenlerin önderi olan Ulster Rally adına heykel yok iken, kuzeylilerin başında olan Bradford anısına bir çok heykel vardır.
• Amerikaya ilk yerleşimciler kuzeyliler olarak anılır ve onların güneylilerden 13 yıl sonra 22.12.1620 tarihinde Amerikaya çıktıkları tarih Resmi olarak kayıtlara geçmiştir ve kutlanmaktadır. Soyağacı Mayflower gemisi ile glenlere uzanması ise Amerikada günümüzde de çok prestijli.


Pek iyi İç Savaşı Güneyliler kazansaydı ne olurdu… Bilinmez…
Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlığını 1775 – 1783 yılları arasında Kuzey Amerika kıtasındaki onüç koloninin Büyük Britanya ile yaptıkları savaşı kazanmaları sonucu 13 koloni Paris Antlaşması ile bağımsızlığını ilan etmiştir. Bunlar içişlerinde bir birinden bağımsız, serbest eyaletlerden oluşan Amerika Birleşik Devletlerini kurdular (1787).


1789 yılında yeni bir anayasanın onaylanması ile yeni bir ulus ve Amerikan üst kimliği doğdu.
Bağımsızlık savaşın başlarında (04.07.1776 yılında) George Washington, Thomas Jefferson tarafından kaleme alınan, İngiltere hükümetine sıralanan özgürlük isteklerini dile getiren Amerikan Bağımsızlık Bildirgesini yayınladığı için bu gün ABD’ nin bağımsızlık günü olarak Kabul edilir.


Amerika tarihinin başka önemli dönemi 1846 – 1848 yılları arası yapılan Amerika – Meksika savaşı. Bu savaşta Meksikanın yenilmesi sonucu 02.02.1848 yılında imzlanan Guadalure Hidalgo Antlaşması göre 15 milyon dolara karşı Meksika: Bu günkü New Meksiko, Arizona, Nevada ve Kalifornia eyaletlerin topraklarını Amerika Birleşik Devletleri’ne sattı.


Güneyin verimli toraklarına yerleşen güneyli yerleşimciler kısa sürede büyük çiftlikler kurdular. Bu geniş topraklarda pamuk, tütün ve şeker kamışı üretiliyordu, çalışacak insan gücünü de Afrikadan getirilen kölelerin yanı sıra Avrupadan getirilen suçlular ile (beyaz köleler) sağladılar.


Amerikanın kuzeyine yerleşen Kuzeyli yerleşimciler ise ticaret ile uğraşmaya başlarlar ve sanayileşmeye ağırlık verdiler. Kuzeyliler ayni zamanda güneyden aldıkları mal ve ürünleri fahiş fiyatlara İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerine satmaya başladılar. Refah seviyelerinin yükselmiş olması ile beraber, güneylilerin ürettikleri hammadeye bağımlı bir şekilde kalmaya devam ettiler.


Daha önce de değindiğimiz gibi Güney eyaletlerinde üretim Afrikadan gelen kölelerin gücü ile dönüyordu. Bu köleleri de güneylilere tedarik edip satan İngiliz ve Kuzeylilerin şirketleriydi. Kuzeyden Başkan adayı olan ve başkan seçilir ise köleliği kalldıracağını vaat eden Abraham Lincolnun Başakan seçilmesi ile Güney eyaletlerin birlikten ayrılmak istediler. Kuzeylilerin buna karşı çıkması sonucu Amerikan iç savaşı çıktı. 12.04.1861 – 12.04.1865.
Burada Amerikanın ve tüm dünyanın tarihini değiştiren bir olay gerçekleşti. Bir icat. NNNPUPU isimli bir genç pamuk ayıklama makinesini icaat etti.


Bu icata kadar ….. bir köle günde …. 540 gram pamuk temizleyebiliyordu, ve kölelik karlı bir iş olmakatan çıkmaya başlamıştı. Bu buluştan sonra olan pamuk üretimi yıllara göre şu şekilde değişti:
• Mmm
• Iii
• Ççç
• Ççç

Tarihi cilvesi olsa gerek ayni dönemde İngilterede ….. isimli bir rahip …… isimli makineyi icat etti. Artık çok fazla miktarda hammaddeye ihtiyaç vardı. Bu hammadde de Amerika kıtasından geliyordu...kölelik tekrar çok karlı bir sektör haline geldi…


Amerikan İç Savaşı kuzeyin zaferiyle sona erdi. Savaş bitince Abraham Lincoln Güney'i sömürmek yerine onları kalkındırmak için çok sayıda karşılıksız borç teklif etti. Kuzeyli iş yeri sahipleri tam tersini düşünüyordu. Bunun üzerine Senatör Wallace ve "Gizli Servis"i Lincoln'ü öldürme kararını aldı. Eski bir oyuncu olan John Wilkes Booth Abraham Lincoln'ü başından vurarak öldürdü.

Amerika Birleşik Devletleri Vize İşlemlerinizde Evraklarınızı Eksiksiz Olarak Hazırlamalısınız
Amerika gezilerinizde Amerika Vizesi alınması gerekmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Vizesi İle kolaylıkla turistik gezilerinizi yapabilirsiniz. Amerika vizesi almak için ilk öncelikle vize başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir.

Bu form İngilizce ve Türkçe olarak doldurulabilmektedir. Amerika Vizesi işlemlerinizde belgeleriniz eksiksiz olarak tamamlandığında randevu aşamasına geçebilirsiniz. Bu aşamalarda sizlere Amerika Birleşik Devletleri vizesi işlemlerinde yardımcı olabilecek vize danışmanlarından destek alabilirsiniz. Amerika vize işlemleri eksiksiz olarak tamamlanması gerektiği için işlemlerinizin daha kısa sürede ve daha eksiksiz tamamlanması için vize danışmanları tecrübesinden faydalanmanız faydalı olacaktır.


Alaska eyaletinin de hikâyesi ilginçtir. Alaska eskiden Rusya’ya aitti ve o zamanki Rusya topraklarının %13,8’ ni oluşturmaktaydı. Rus İmparatorluğunun 04.10.1853 – 30.03.1856 Osmanlı İmparatorluğu ile yaptığı savaşlar sonucu (Kırım Savaşı) devlet hazinesi boşalmıştı. Kaynak arayışına girildi. O dönemde çok az getirisi olup (yılda 40 000 dolar kadar) yılda 200 000 dolar kadar masrafı olan bir yer göze çrptı. Alaska.


Rusya Çarlık Yönetimi Alaskayı satma kararı almıştı, Rus Çarı II Aleksandır tarafından 01.08.1868 tarihinde, 7.200 milyon dolara Amerikaya satılmıştır. Bu günün parası ile bu yaklaşık 16 milyar dolara denk gelmektedir. Alaska yüz ölçümü en büyük A.B.D eyaletidir.


Amerika söz konu olunca ilginç hikayeler bitmiyor. Alın size bir tane daha.
Amerika Birleşik Devletleri eyaleti olup Büyük Okyanusun ortasında bulunana ve bir takımada olan Hawai.
İngiliz deniz kaptanı olan James Cook 1778 yılında Hawai’ye ilk adım basan Avrupalı olmuş ve Hawai – Avrupa ilişkisi bu şekilde başlamıştır. Takım ada 1898 yılında ABD himayesi altına girmiş olup, 1959 yılında yapılan referandum ile ABD’ni 50’ nci ve son eyaleti olmuştur. En büyük şehir olan Honolulu aynı zamanda takımadanın Başkentidir.

Hawai ABD eyaleti olup Birleşik Krallığın bayrağını taşımaktadır. Hawai gezsi yapmak için Amerika vizesi almanız yeterli olacaktır.
Amerika Birleşik Devletleri doğal kaynaklarının zenginliği, genç ve dinamik bir insan gücüne sahip olması nedeniyle 19. yüzyıl boyunca hızla sanayileşti. 20. yüzyıl başlarında çıkan I. Dünya Savaşı'nın İtilaf Devletleri tarafından kazanılmasında önemli bir rol oynadı. II. Dünya Savaşı'nda da Almanya, İtalya ve Japonya'ya karşı başarılar elde eden ABD artık bir süper güç hâline gelmişti.


Soğuk savaşın da bitmesi ile birlikte Amerika dünyadaki tek süper güç olarak kaldı. A.B.D. sırasıyla Birinci ve İkinci körfez savaşları, Bosna ve Kosova savaşları, Afganistan, Arap baharı operasyonları ile bu ülkelere müdahale etti. Bu ülkelere demokrasi getirirken doğal zenginliklerini de kontrolü altına aldı.


Amerika Vizesi İşlemlerinizde Vize Danışmanlarımızın Tecrübesinden Faydalanın<
Amerika vizesi alarak dünyadaki süper güç olarak anılan Amerika’yı ziyaret edebilirsiniz. Amerika özellikle gezmeyi seven ve merak edenler için görülmesi gereken bir ülke olmakla birlikte Amerika Birleşik Devletleri vizesi alma aşamaları oldukça sıkı denetimler içermektedir.

Her aşmada mümkün olduğunca az süre kaybı yaşamak adına ABD vizesi almaya karar verdiğinizde uzman bir vize danışmanından destek alabilir ve Amerika vizesi işlemlerinizi daha eksiksiz bir şekilde halledebilirsiniz. Dünyaya hakim olma konusunda en etkili ülke olan Amerika vizesi için seyahat tarihinizde ne kadar süre önce başvuruda bulunmanız gerektiğini atlamamalısınız.


Amerika’yı keşfetmenin tadını çıkarmak için kusursuz bir vize alım aşaması yaşamanız gerekmektedir. Amerika vizesi ile Amerika’da ki tüm eyaletleri dolaşma imkanına sahipsiniz.
Tarihe bakacak olur isek Amerika’yı izlemeye devam edeceğiz…