Schengen Vizesi

1985 Schengen Sözleşmesi

1944 yılında Belçika, Hollanda ve Lüksemburgun (BeNeLux Ülkeleri) sürgünde olan hükümetleri kendi ülke vatandaşları için kendi sınırlarındaki gümrük ve sınır kontrollerini ortadan kaldırdıklarına dair bir Antlaşma imzaladılar. Bu Antlaşma 1948 yılında yürürlüğü girmiştir.

1951 yılından başlayarak BeNeLux Ülkelerine Batı Almanya, Fransa ve İtalyanın katılımıyla oluşan altı Avrupa Ülkesinin kendi aralarında ekonomik alanda işbirliği yapma anlaşması imzalandı, ki bu da günümüzdeki EU (Avrupa Birliğin) temeli oldu.

Bu bağlamda 14 Haziran 1985 tarihinde bu ülkeler kendi aralarındaki sınır ve gümrük kontrollerini kaldıran yeni düzenlemeleri getiren Antlaşmayı Lüxemburgun Schengen şehrinde imzaladılar.

Schengen Antlaşması gereği ıç sınır kapı kontrol uygulamalarına ortak bir karar ile üye ülkelerin belirledikleri standartlar getirildi. EU (Avrupa Birliği) üyesi olan diğer ülkeler de 1995 yılında iç sınır kapılarındaki polis ve gümrük denetimlerini kaldırmışlardır.

Fransa, Belçika, Almanya, Hollanda, Lüksemburg, Avusturya, İtalya, Yunanistan, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Letonya, Polonya, Litvanya, Estonya, Finlandiya, Malta, Lihtenştayn, İspanya, Portekiz, İsveç, Slovenya.

Monako, Norveç, İzlanda, İsviçre ve Lihtenştaynın Avrupa Birliği'ne üye olmamakla birlikte, bu anlaşmaya dahil olmasıyle Schengen Üyesi ülke sayısı 26 ulaşmıştır.

Avrupa Birliğine üye olmak ile beraber Birleşik Krallık ve İrlanda Schengen anlaşmasına taraf olmamışlardır. Bu ülkelere seyahat etmek için ayrıca vize alınmalıdır.

SCHENGEN VİZE BAŞVURUSU İLE İLGİLİ BİLGİ İÇİN BİZİ ARAYINIZ: 0312 428 78 40

Schengen Vizesi İle Geçiş Yapılabilecek Ülkeler

Schengen Haritası

Avrupa Birliği üyesi olmak ile beraber Romanya, Bulgaristan, Güney Kıbrıs ve Avrupa Birliği üyeliğine 2013 yılında son kabul edilen ülke olan Hırvatistan’ın Schengen Bölgesine kabul edilmeleri için gereken resmi girişimlerde bulunmuşlardır. Bu başvuruları değerlendirme aşamasındadır.

Bu dört ülke Schengen Bölgesine kabul edilmemiş olmalarına karşın Schengen Bölge üye ülkelerin birinde alınan Schengen Vizesi ile ziyaret edilebilirler. Bu dört ülkeden birinden alınan vize ile ise Schengen Bölgesine şu an giriş yapılamaz.

Bu dört ülke vize rejimi hakkında bilgi için bizi arayınız: 0312 428 78 40

Schengen Bölgesi ülkelerinin aldıkları ortak karar doğrultusunda, üye ülkeler 25.09.2014 tarihinden itibaren VİS Sistemine (Avrupa Vize Bilgi Sistemi) geçmişlerdir.
Bu sistemin getirdiği en önemli yenilik ise vize başvuru sahiplerinin parmak izi uygulamasına tabi tutulmalarıdır.VİS sistemine geçşş tarihinden sonra Schengen Bölgesi üye ülkelerden alınan Schengen Vizesi üzerinde ‘’VİS’’ (Visa İnformation Sistem) ibaresi bulunmaktadır

İkinci bir başvuruda bulunmak isteyen kişilerin son aldıkları vizede bu ibare (VİS) var ise bu kişilerin tekrar parmak izi uygulamasına tabi tutulmalarına gerek yoktur.
Resmi davet ile seyahat edecek olanlar, 12 yaşından küçük çocuklar ve fiziksel olarak parmak izi alınması mümkün olmayan kişiler bu uygulamadan muaftır.

Shengen biyometri uygulama (VİS) randevusu için bizi arayınız 0312 428 78 40

 

Shengen Bölgesi Üye Devletleri İçin Vize Başvuru Şartları:

Başvurunuzu planladığınız seyahat tarihinden en erken üç ay önceden yapabilirsiniz.

 • Vize başvuru tarihinden en eski on yıl önce alınmış Pasaport ile yapabilirsiniz. Daha eski tarihli Pasaport ile yaptığınız vize başvurunuz işleme alınmayacaktır. Daha eski tarihli ve süresi uzatılmış pasaport ile vize başvurusu yapamazsınız. Bu gibi durumlarda yeni Pasaport çıkartmak durumundasınız.
 • Başka dikkat edilmesi gereken konu ise vize başvurusunda bulunduğunuz Pasaportun en az iki boş sayfasının olmasıdır.
 • Pasaportunuzun planlanan seyahatin Türkiye’ye dönüş tarihinden itibaren en az altı ay daha geçerli olması dikkat etmeniz gereken başka bir husustur.
 • Vize başvuruşu için çektirdiğiniz fotoğraflar biometrik özellikte 45 x 35 mm. ebadında ve altı aydan eski olmamalı.
 • Başvuru için gereken belgeler on günden eski olmamalı, eksiksiz olmalı. Eksik evrak ile vize başvurusunda ne yazık ki bulunamazsınız.
 • Eksik doldurulmuş vize başvuru formları vize başvurunuzun olumsuz sonuçlanmasına neden olabilmektedir.
 • Schengen Bölgesine üye olan ülkede nerde ikamet edeceğiniz belirtilmiş olmalı (hotel, hostel gibi)
 • TC Vatandaşları Schengen Bölgesinde bulunacakları tarihleri kapsayan Yurtdışı Sağlık Sigorta Poliçesinin orijinalini diğer istenilen evraklar ile birlikte ibraz etmeliler.

Olağan durumlarda Vize başvurusu için belirtilen belgeler yeterlidir. Konsolosluk memurları tarafından ek belgeler istenilebilir. Böyle bir durumda konu ile ilgili irtibata geçilecektir.

Sosyal güvence durumuna, seyhat amacına uygun vize başvuru evrak listesi için ARAYIN: 0312 428 78 40

Vize başvurunuzun on iş günü içerisinde sonuçlanması beklenmektedir. Vize başvurunuzun resmi ve dini bayramlar (paskalya, cristmas gibi) denk gelmesi durumlarında bu süre uzayabilir.

Schengen Bölgesine üye olana ülkelerin aldıkları karar doğrultusunda bu Bölgeye üye olan her hangi bir ülkeden Schengen Vizesi alınmış olması durumunda ilk önce Vize alımmış ülkeden giriş yapmak kaydı ile diğer Schengen anlaşmasına üye olan ülkelere giriş yapılabilir.
Yaptığınız seyahat planınızda birden fazla Schengen Bölgesi üyesi ülke ziyaret etmek var ise başvuru:

 • En fazla gün kalınacak Schengen Bölgesi üye ülkeden Schengen Vizesi başvurusu yapılmalı.
 • Ziyaret planladığınız ülkelerde ayni süreler kalmayı planlıyorsanız bu durumda Schengen Bölgesine ilk giriş yapacağınız ülkeden Vize başvurusunda bulunmalısınız.
 • Schengen Bölgesi üye ülkesinden aldığınız Vize ile bu ülkeye giriş yapmadan topluluğun bir başka ülkesine giriş yapmanız durumunda bu Schengen Vizesi kullanım hatası olarak kabul edilecektir. Bu durum bir sonraki Vize başvurunuzun olumsuz sonuçlanmasına neden olabileceği gibi, Pasaportunuzda geçerli Vize olsa da Schengen Vizesi aldığınız ülkeye giriş yapmadan Schengen Bölgesine üye olsa da başka bir ülkeden giriş yapma girişiminiz olumsuz sonuçlanabilir.

Örnek 1:

Yunanistan’dan aldığınız Yunanistan Vizesi ile Yunanistan’a hiç giriş yapmadan Almanya’ya giriş yapmak isterseniz her ne kadar her iki ülke de Schengen Bölgesi Vize rejimini uyguluyor olsa da Almanya kendi ülkesinden Almanya Vizesi almadığınız için Sizi ülkeye almayabilir.

Örnek 2:

İtalya’dan aldığınız İtalya Vizesi ile İtalya’ya giriş yaptıktan sonra kara yolu (feribot) ile Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Slovenya, Çek Cumhuriyeti üzerinden Almanya’ya giriş yapabilirsiniz. Roma’dan direkt Berlin’e ve ya Almanya’nın başka bir şehrine uçabilirsiniz.

Örnek 3:

Belçika’dan aldığınız çok girişli (multiple entry) Belçika Vizesi ile Belçika’ya giriş yaptınız ve tekrar yurda döndünüz. Belçika Vizeniz geçerli olduğu süre içinde istediğiniz bir zamanda Almanya ve ya başka Schengen Bölge üye ülkelerinden birine sorunsuz bir şekilde ziyarette bulunabilirsiniz.

 

Schengen Vizesi Çeşitleri:

 • Kısa süreli, 90 günlük süreyi aşmayan Schengen Vizesi.
 • Uzun süreli, 90 günü aşan ikamet süreli (uzun süreli) Ulusal Vize olmak üzere iki çeşit olmaktadır.
 • Tek girişli ve çok girişli (multiple entry).

Kısa Süreli Schengen Vizesi:

 • Turistik Vize:

Schengen Bölgesi ülkelerine turistik amaç ile seyahat planlayan kişilerin başvuruda bulunmaları gereken Vize türüdür.

 • Ticari Shengen Vizesi:
 • Fuar, İş görüşmesi, Toplantı, İş eğitimi gibi sebeplerden dolayı seyahat planlayan kişilerin başvuruda bulunmaları gereken vize türüdür. Ticari Schengen Vizesi için başvurrın Ticari Vizesi kapsamında değerlendirilebilmeleri için seyahat planladıkları ülkeden kendi adlarına düzenlenmiş Davet almış olmaları gerekmektedir.

Fuar ziyareti ve ya katılımı amacı ile Vize başvurusunda bulunan kişiler fuar katılım belgesi ve ya fuarda görevlendirilme belgesi gibi resmi evraklar ibraz etmeli.

Uzun süreli, 90 günü aşan ikamet süreli (uzun süreli) Ulusal Vize:

 • Çalışma amaçlı Schengen Vizesi çeşitleri, başvuruda bulunan kişilere göre:
 • Sözleşmeli inşaat işçisi,
 • Çalışma amaçlı,
 • Staj amaçlı,
 • Au – Pair amaçlı.
Schengen Bölgesinde yaşayan aile bire ile, Aile birleşimi Vize başvuruları:
 • Evlilik amaçlı,
 • Çocukların aileleri ile birleşmesi amaçlandığı durumlarda başvuru yapılması gereken Vize türüdür.
 • Eğitim/ Öğrenim Schengen Bölge üyesi ülkeler Vize başvurusu:
 • Üniversite öğrencileri / adaylar,
 • Yoğun dil öğrenimi.
 • Geri dönüş Schengen Vizesi:
 • Pasaport kaybı ve oturum müsaadesi uzatma Vizesi,
 • Geri dönüş amaçlı Vize.
Tek girişli ve ya çok girişli (multiple entry) Schengen Bölgesi üye ülkeler Vizesi:
 • Tek girişli Vize ile Schengen Bölgesine tek bir giriş yapılabilir. Giriş yapıldıktan sonra Schengen Bölgesini terk etmemek şartı ile istenilen kadar ülke ziyaret edilebilir.
 • Çok girişli (multiple entry):
 • Bu Vize çeşidi ile ile Schengen Bölgesine vizenin geçerli olduğu tarih aralığında dilediğiniz kadar giriş-çıkış yapabilirsiniz.