Yeşil Kart Sigortası

Yeşil Kart Sigortası

  • Binek araçla yurtdışı seyahati planlayan kişilerin zorunlu olarak almaları gereken belgedir.
  • 1959 yılında aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 47 ülkenin Strasburg’ ta imzaladıkları belge çerçevesinde yeşil kart sistemi dâhilindeki ülkelerde geçerli olmak üzere:

 

  • Mali mesuliyet Poliçesinin uluslararası uzantısı şeklinde, kaza mahalli ilke mevzuatları ve limitleri dâhilinde teminat veren, uluslararası, tek format ve yeşil renkli bir belgedir.

 

  • Poliçenin düzenlenebilmesi için:
  • Seyahat edilecek yaşıtın ruhsatı,
  • Geçerli Türk Trafik Sigorta Poliçesinin fotokopisi yeterlidir.