Nakliye Şirketi Kurmak

Bulgaristan’ da kurulmuş olan şirkete Nakliye Lisansı almak için şartlar. İzlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir:

 

 1. Bulagaristan’ da kurulan Bulgar Nakliye Şirketine ait Şirket Faaliyet Belgesi (Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър).

 

 1. Kurulan Bulgar Nakliye Şirketine ait Vergi Levhası (Копие на удостоверението за регистрация в регистър БУЛСТАТ).

 

 1. Bulgaristan’ da kurulmuş olan Nakliye Şirketinin İflas etmediğini ve Faaliyette bulunduğuna dair alınmış BG Noterinden tasdiklenmiş belge (Декларация, че търговецът не е в производство за обявяване в несъстоятелност).

 

 1. Bulgarda kurulan Nakliye Şirketine ait Muhasebe Bilançosu ve Gelir Tablosu (Справка за финансовата стабилност с приложени към нея документи).

 

 1. Bulgaristan’ da Nakliye Şirketi kurma şartlarına uyma ve şartlar yeterlilik Noter onaylı Beyannamesi (ДЕКЛАРАЦИЯ за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България по член 5 от Регламент (ЕО) № 1071/2009).
 • Şirkete ait garaj, kapalı alan, servis alanlarına ait kira kontratı ve ya
 • Şirket ofisine ait kira kontratı ve ya Tapu.

 

Bulgaristan’ da Nakliye Şirketinin kurulabilmesi için bu Nakliye Şirketinin başına gerekli Sertifika ve Yeterlilik Belgelerine sahip Müdür atanması şarttır.

Gerekli belge ve evraklar:

 1. Müdür olarak atanacak kişi adına düzenlenmiş ve son üç ay içerisinde alınmış sabıka kaydı (Свидетелство за съдимост на лицето, което ръководи транспортната дейност).

Atanacak müdür BG Vatandaşı değil ise:

 • Vatandaşı olduğu ülkenin savcılığından alınmış,
 • Kaymakamlık ve ya Valilik tarafından Apostillenmiş,
 • Yeminli tercüman tarafından Bulgar diline tercüme edilmiş,
 • BG Dış İşleri Bakanlığı – Sofya’ da onaylattırılır.

 

 1. Bulgaristan’daki Nakliye Şirketinin başına atanacak, şirketi BG Ulaştırma Bakanlığı nezdinde temsil edebilecek, Nakliye şirketinin faaliyet ve operasyonlarını yönetmeye izin veren atamaya ait kararı da içeren Yetki Belgesi (Копие от договора за назначаване на лицето, което ръководи транспортната дейност)

 

 1. Bulgaristan’da kurulacak Nakliye Şirketinin başına atanacak kişinin Nakliye Şirketi Yönetebilme Yeterlilik Belgesi – EU Üyesi ülkelerinin Ulaştırma Bakanlıklarınca ve ya Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilmiş (Копие от удостоверение за професионална компетентност, издадено на лицето, което ръководи транспортната дейност (когато не е издадено от ИА „Автомобилна администрация“, а от компетентен орган на друга държава – членка на Европейския съюз).
 2. Bu aşamalar geçildikten sonra Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığındnan Nakliye yapabilmek adına Ruhsat (Лицензия) alınmalı.

Bu Ruhsatın alınabilmesi için Dilekçe yazılır. Bu Dilekçeyi daha önce Bulgaristan Nakliye Şirketinin başına atanan ve yukarıda izah edilen şartlara uyan Yetkili kişi adından yazılmaktadır (З А Я В Л Е Н И Е за издаване на лиценз на Общността и заверено копие към лиценза на Общността за международен  автомобилен превоз на  ТОВАРИ/ПЪТНИЦИ).

Nakliye Lisansı olan Litsenziya Nakliye şirketinin sahip olduğu araç sayısı kadar çıkartılıyor (броя заверени копия на лиценза).

 

LİSANS FİYATI:

 • Filodaki ilk araç 9 000 €
 • İkinci ve ikinciden sonraki araçlara, araç başına 5 000 €

ÖRNEK:

Bir on TIR’lık Filomuz olsun:

İlk Litsenziya 9 000 €  

Bir sonraki dokuz TIR için TIR başına 5 000 € = 45 000 €  

Dokuz TIR için 45 000 € + ilk TIR için 9 000 € = 54 000 €

 

 1. Sigorta Poliçesi:

Litsenziyalar alındıktan sonra araçların taşıyacağı yükler Sigortalanıyor.

 

 1. Karne TIR – Turing’ ten.

 

Bulgaristan’ da Nakliye şirketi kurulmasının avantajları:

 1. 01.2007 tarihinden itibaren AB tam üyelik. 500 milyon tüketiciye sahip pazara giriş.
 2. Bulgar Nakliye Filo araçlarının Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşım.
 3. Avrupa - Asya ana ulaşım yollarının merkezinde bulunması.
 4. Avrupa’nın en düşük Kurumlar Vergisi Bulgaristan’ da %10.
 5. Sermaye artırımı vergisi % 0.
 6. Şirket hesabına KDV iadesi.
 7. Bulgaristan’ da kurulan şirket sayesinde Bulgarda gayrimenkul edinme hakkı.
 8. Bulgar Vatandaşı şartı aramayan şirket yapılanma kanunları.
 9. Amortisman imkânı:
 • Makine ve teçhizatta %30
 • Yeni yatırım ve büyüme amaçlı yatırımlarda kullanılan yeni teçhizatta %50
 1. Düşük işletme maliyetleri.
 2. Ucuz ve kalifiye iş gücü.

 

Bize Vekâlet vermeniz durumunda Sizin adınıza Bulgaristan’ da şirket kurulumu ile ilgili tüm aşamaları, Kurulmuş olan şirkete Bulgar Nakliye lisansı alınması için gereken tüm işlemleri, araçlara alınması gereken Sigorta Poliçeleri ve TIR Turingleri de dâhil olmak üzere anahtar teslim bir ayda tamamlarız.