Bulgaristan Pasaport Uzatma

BULGARİSTAN PASAPORT VE BULGAR KİMLİK KARTI UZATMA:

 

Yurt dışında ikamet eden Bulgaristan Vatandaşlarının aşağıdaki evrakları bağlı bulundukları Bulgaristan Konsolosluğundan randevu almaları sureti ile uzatılabilir:

 1. Bulgaristan Pasaportu uzatma,
 2. Bulgar Kimlik Kartı Uzatma,
 3. Ehliyet,
 4. Pasavan (kısa süreli Pasaport)

Acil Bulgaristan Kimlikleri uzatma için randevu: 0312 428 78 40

 

Bulgaristan Pasaportu uzatma için Genel Kurallar:

 • Başvurular şahsen, daha önce randevu alınmış günde Bulgar Konsolosluğunun mesai saatleri içinde yapılabilmektedir,
 • Bulgaristan Cumhuriyeti kanunları gereği her Bulgar Vatandaşının sadece bir pasaport sahibi olma hakkı vardır, Bu sebepten dolayı Bulgaristan Pasaport uzatma başvurularında Bulgaristan Vatandaşından eski pasaportunun teslim edilmesi istenmektedir,
 • Eski Pasaport kayıp ise bunla ilgili polis merkezinden alınmış tutanak ibraz edilmesi talep edilmektedir,
 • Kayıp veya çalıntı Pasaport ile ilgili bilgilendirme Bulgaristan Konsolosluğuna 3 gün içinde yapılması beklenmektedir, bu durumda kayıp Pasaport geçersiz ilan edilmektedir ve yeni Bulgar Pasaportu uzatma ve bazı durumlarda ise Bulgaristan dönüşü sağlamak amacı ile Pasavan çıkartılmaktadır.
 • Süresi dolmuş Bulgaristan Pasaport veya diğer kimlikler süreleri bitiminden en geç 3 ay içerisinde çıkarıldıkları polis Merkezine veya o ülkedeki Bulgaristan Konsolosluğuna iade edilmeli.

 

18 yaşından gün almamış Bulgaristan Vatandaşlarına Bulgar Pasaportu çıkartma:

18 yaşından küçüklerin Bulgaristan Pasaport uzatma veya çıkartması sadece çocuğun anne ve babasının Bulgaristan Konsolosluk memurlarının önünde Bulgar Kimliği çıkartma formuna imza atmaları ile mümkün olmaktadır.

18 yaşından küçüklerin, Bulgaristan Pasaport uzatma başvuruları esnasında çocuğun Bulgaristan Doğum Kâğıdı (Удостоверение за Раждане) orijinali veya tasdikli kopyası ibraz edilmesi zorunlu.

Tek ebeveynin imzası ile 18 yaşından küçük çocuğun Bulgaristan Pasaport uzatabilmesi:

 • Mahkeme kararı ile olmayan ebeveynin çocuk üzerinde hakları elinden alındığında,
 • Olmayan velinin vefat ettiği yazısı ile,
 • Bulgar veya başka ülke mahkemesinden alınmış ise Bulgar mahkemesi tarafından da onaylanmış diğer velinin kayıp olduğu yazısı,
 • Noter tasdikli Vekalet, Vekalet Bulgarcaya tercüme edilmiş ve Bulgaristan Dış İşleri Bakanlığı tarafından onaylanmış (bazı durumlarda Konsolosluk onaylayabilir). Vekalette olmayan ebeveyn çocuğunun Bulgar Pasaportu uzatmasına ve yurt dışına seyahat etmesine rıza gösterdiğini belirtilmiş olmalı.

 

Yeni çıkartılmış veya uzatılmış Bulgar pasaport ve diğer kimliklerin teslimatı:

Yeni çıkartılmış Bulgaristan Kimlikleri şahsen kimliklerin sahibi tarafından teslim alınmaktadır. Yeni çıkartılmış Bulgaristan Kimlikleri başka bir kişi tarafından alınacak ise bu kişinin BG Kimlik No ve diğer bilgileri başvuru esnasında Bulgaristan Konsolosluk memurlarına bildirilmelidir.

Yeni kimliklerin alınması sadece eski olanların geri teslim edilmesi ile mümkündür. Eski kimlikler var ise.

Bulgaristan Pasaportu ve diğer Bulgaristan kimliklerin Bulgaristan Cumhuriyetinin malıdır. Bulgaristan Kimlik sahipleri bu kimliklerinin zedelenmesinden kaybolmasından veya hasar görmesinden sorumludur.

Bu gibi durumlarda Bulgaristan Kanunlarının cezai maddeleri uygulanmaktadır.

 

Bulgaristan pasaport veya diğer kimliklerin Türkiyeden uzatılması:

 • TC’ de ikamet ettiğiniz sehrin bağlı bulunduğu Bulgaristan Konsolosluğundan randevu almak adına Bulgaristan Konsolosluğunun halka açık telefonlarından mesai saatleri içerisinde ulaşarak randevu talep edilmektedir. Randevular genelde 3 ay sonrası için verilmektedir.
 • Randevu tarihinde süresi bitmiş Bulgar kimlikleri de talep edilmektedir,
 • Bulgaristan Konsolosluğunda yeni kimlik çıkartmak için Bulgarca dilinde Dilekçe doldurulmaktadır,
 • Bulgar pasaportu uzatmak için başvuranın parmak izi alınmaktadır,
 • Bulgaristan pasaportu veya diğer kimlik uzatmak için başvuranın fotoğrafı çekilmektedir,
 • Bulgar Kimliklerin harçları ödenmektedir.
 • Yeni Bulgar Pasaport veya diğer kimlikler hazır olup olmadıklarını öğrenmek için 3 ay sonra başvuru yapılan Bulgaristan Konsolosluğu telefon veya şahsen giderek bilgi istenmektedir,
 • Yeni kimlikler geldi ise eskilerin (var ise) geri verilmesinden sonra yeni kimlikler alınabilmektedir.

Türkiye’nin her yerinde ikamet eden kişilere ,
Acil Bulgar kimlik yenileme randevu alma hattı:0312 428 78 40