Bulgaristan Vizesi
Bulgaristan Vize İşlemleri

Bulgaristan Büyük Elçiliği

Ankara,
Bulgaristan Turist Vize başvurusu için hazırlamanız gereken evraklar:

 1. Pasaport: en az 6 ay geçerli olması gerekmektedir.
 2. Biometrik Fotoğraf, 2 adet: 35 x 45 ölçülerinde. Başka Vize almada kullanılmamış.
 3. Hotel rezervasyonu.
 4. Sağlık Seyahat Sigortası.
 5. Bulgaristan Elçiliğine hitaben Antetli kâğıda yazılmış Vize Talep Dilekçesi.
 6. Bakiyesi en az 3 000 TL olan Bankadan Hesap Cüzdanı. Bankanın İmza Sirküleri Fotokopisi.
 7. Tam Tekmili Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.

Bulgarista’nın Türkiye’de açtığı temsilcikleri 2015 itibarı ile şahsi başvuruları kabul etmemektedirler.
Tüm başvurular Bulgaristan Büyükelçiliği, Konsolosluğu ve ya Temsilcikleri tarafından akredite edilmiş TÜRSAB A Grubu Seyahat Acentası işletme belgeli şirketler aracılığı ile yapılmaktadır. Konsolosluk ve ya Büyükelçiliklerde sadece daha önce evrakları incelenmiş, eksik tespit edilmemiş, randevusu alınmış kişilerin mülakatları yapılmaktadır.
Bulgaristan doğumlu ve 1989-90, 1978 ve ya daha eski tarihlerde Bulgaristan’ dan Türkiyeye göç etmiş ve ya Bulgaristan Vatandaşı ebeveynleri (anne ve ya baba) olanların Bulgaristan Vatandaşlığına başvurmaları için gereken evraklar tedarik edildikten sonra parmak izi uygulaması ve fotoğraf çekimleri Ankara Bulgaristan Konsolosluk memurları tarafından yapılmaktadır.
BG Vatandaşlığı devam ederken Pasaport ve ya Kimlik Kartı (Лична Карта) süreleri biten kişilere ayni işlem uygulanmaktadır.
Bulgaristan Ankara Büyükelçiliği ve Konsolosluğu ısrarlı aramalarınıza rağmen ulaşamıyor musunuz? Ulaştığınızda Size yeterince bilgilendirme mi yapılmıyor. Bizi arayın,
Bulgaristan Ankara Büyükelçiliği ve Konsolosluğu tarafından akredite edilmiş bir kuruluş olarak Bulgaristan Vatandaşlık işlemleriniz ile ilgili tüm sorularınızı cevaplamaktan, Size danışmanlık yapmaktan, yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Önemli Notlar:

 1. Bulgaristan Vizesi başvurusunda bulunan kişinin pasaportunda şu anda kullandığından farklı soy isim (kızlık soyadı gibi) bulunuyor ise, Pasaportunu başvurudan önce güncellemeli.
 2. Davet ile Vize Başvurusu: Antetli kâğıdına yazılmış, davet eden firmanın unvanı, adresi, telefon numaraları belirtilmiş. Davet edilen kişi/ kişilerin Pasaport bilgileri, şirketteki görevleri. Seyahatin amacı. Bulgaristan’ da konaklanacak yer/ yerler ile ilgili bilgiler. Talep edilen Ticari Vizesi çok girişli ise planlanan diğer seyahatlerin tarihleri. Seyahat masraflarını karşılayacak kişi/ kuruluş açık bir şekilde belirtilmiş olmalı. Vize talep sebebi fuar/ sergi ziyareti ise bu organizasyona katılım belgeleri. Davet eden kişinin Bulgaristan Kimlik fotokopisi. Polis Tarafından onaylı.

Vizenin süresi tamamen Bulgaristan Konsolosluğunun inisiyatifindedir.


Bulgaristan Vize İşlemleri

Bulgaristan Cumhuriyeti Vizesi

Bulgaristan Tarihi:

charity donation fundraising

 Bulgaristan Cumhuriyeti (Република България). Güneydoğu komşusu Türkiye Cumhuriyeti, güneyde Yunanistan, doğuda Karadeniz, batıda Sırbistan ve Makedonya, kuzeyde Tuna Nehrinin çizdiği sınır ile Romanya’ya komşu olan bir Balkan ülkesidir.

Birinci Bulgaristan Devletin kurucusu Han Asparuhtur. Han Asparuh bu gün Ukrayna ve Güney Rusya toprakları olan Karadenizin kuzeyinde 665 yılına kadar var olan Büyük Bulagaria hanı, Han Kubratın beş oğlundan biridir.

Birinci Bulgar Devleti Asparuh önderliğindeki Büyük Bulgarianın dağılmasından sonra Ön Bulgarların (Protobulgarların) Tuna kıyılarına gelmesi ve burada yaşayan slavlar ile birleşmesi sonucu oluşan ordu ile Bizans İmparatoru Konstantin IV ordularını verilen savaşta yenmesi sonucu Bizans ile 681 yılında imzalanan barış anlaşması sonucu kurulmuş olarak kabul edilmektedir.

Ülkenin nüfusunun büyük kısmı Ortodoks Hristiyan’ıdır. Bulgaristan da Hristiyan inancını 864 yılında Knyaz Boris (Княз Борис I) zamanında kabul etmektedir.

Bulgar kilisesi uzun yıllar Bizans Kilisesine bağlı kalmıştır. Bulgar Kilisesi, Bizans kilisesinden (Rum Patrikhanesi) bağımsızlığını uzun uğraşlar sonucu Sultan Abdülaziz’in 27.02.1870 Cuma günü verdiği ferman sonucu, Bulgar Esarhlığı’nın kurulmasıyla mümkün olmuştur.

Bulgar ve Rum Patrikhaneleri günümüzde de halen bir birlerini tanımamaktadır. Bulgar Patrikhanesi Rum Patrikhanesi tarafından aforozludur.

Rus Türk savaşında (93 Harbi) Osmanlı İmparatorluğunun Ruslara yenilmesi sonucu Osmanlının 03.03.1878’ de imzalamak zorunda kaldığı anlaşma ile bu günkü Bulgaristan’ın bağımsızlık süreci başlıyor. 22.09.1908 yılında Bulgaristan’ın Osmanlıdan tam bağımsızlığının ilan edilmesi ile sonuçlanmaktadır.

9.09.1945 yılına kadar monarşi ile yönetilmektedir.

9.09.1945 yılında ikinci Dünya Savaşının bitiminde Sovyetlerin (СССР) etki alanı altında kalmaktadır. Batı Almanya’nın da NATO’ ya üye olmasına karşı 1955 yılında kurulan, 06. 1991 yılına kadar faaliyet gösteren Varşova Paktının bir üyesidir.

Sovyetler Birliğinin dağılması sonucu 15.10 1990 yılında Bulgaristan Halk Cumhuriyeti ismini Bulgaristan Cumhuriyeti olarak değiştirilmesi ile resmi olarak komünist rejimi bitmiş, Liberal Demokrasi ve Pazar Ekonomisine geçiş süreci başlamış oldu.

Bulgaristan Vize,Oturum,Vatandaşlık ve Pasaport İşlemleri

charity donation fundraising Bulgar pasaportu, Bulgar vatandaşlarına uluslararası seyahat için verilen bir dokümandır.
BULGARİSTAN OTURUM

charity donation fundraising Bulgaristan Vizesi almak için konsolosluklara doğrudan başvuramazsınız. Gerekli evraklarla birlikte yetkili vize
temsilciliklerine gitmeli; başvurunuzu, bu uzman firmalar aracılığıyla yapmalısınız.
BULGARİSTAN VİZE

Sigorta Yurtdışı seyahat sigortası özellikle Avrupa ülkelerinin oluşturduğu Schengen Bölgesi ülkelerine Schengen Vizesi başvurusu
yapılabilmesi için ön koşul olarak aranmaktadır.
VATANDAŞLIK

 

 

Bulgaristan Cumhuriyeti Önemli Tarihleri :

 

 

 • 2004 yılında NATO
 • 2007 yılında ise Avrupa birliği (EU) üyeliğine kabul edilmiştir.
 • Ülkenin Etnik Yapısı incelendiğinde;
 • 2011 yılında yapılan Nüfus Sayımına göre Bulgaristan Cumhuriyetinin nüfusu 7 400 000 kişidir.

 

Etnik Yapılarına göre dağılımı:

Coğrafya:

Avrupa kıtasının Güney ile Doğu kısımları arasında Balkanların doğusunda bulunmaktadır. Ülkenin batıdan Doğuya doğru Balkan sıra dağları geçmektedir, bu dağ kabaca ikiye bölmektedir.

Bu sıra dağların kuzeyindeki olan Tuna Platosu Tuna nehrine kadar ulaşmaktadır. Dobruca düzlüğü bu bölgenin verimli toprakları ile ünlüdür. Deliorman bölgesi de bu coğrafyada bulunmaktadır.

Balkan sıra dağlarının Türkiye’ ye yakın olan Güney kısmı daha dağlık bir bölgedir. Bu bölgede Rodop, Rila ve Strandja dağları bulunmakta, güneylerinde yukarı Trakya ovası bulunmaktadır.

Ekonomi:

Ülkenin tamamı ağırlıklı tarıma dayalı bir ekonomiye sahiptir. Varşova paktı ve Sovyetlerin dağılması ile ekonomisi % 70 oranında küçüldü ve bunun etkileri halk üzerinde çok ağır oldu.

2004 yılında NATO’ ya ve özellikle 2007 yılında Avrupa Birliğine üye olması ile birlikte ekonomisi toparlama sürecine girdi ve şu an Avrupa’nın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında olmak ile beraber eski ferahına kavuşabilmesi için kat etmesi gereken daha uzun bir yol vardır.

Ülke Turizmden önemli bir gelir beklemektedir ve bu yönde var olan tesislerini bakım ve onarımdan geçirmek ile beraber yeni yatırımlar da yapmaktadır. Balkanların Karadeniz’e kıyısı olan Varna ve Burgas gibi şehirler yaz turizminde başı çekmektedirler. Altınkum, Slınçev Bryag, Atliman, Nesebır, Byala yaz turizmi gelişmiş olan şehirlerden bazıları.

Samokov şehrinin yakınlarında bulunan Rila dağı son yıllarda Türkiye de dâhil, birçok Avrupa ülkesi tarafından Borovets (Боровец) kayak merkezi ile yeniden keşfedildi. Bu kayak merkezinin yakınlarında - Musala tepesi 2925 metre ile Balkanların en yüksek tepesidir.

Bansko, Pamporovo, Vitoşa, Beklemeto kayak turizmin son dönemde yükselen yıldızları.
 

 • Bulgarlar : 6 650 000, Ermeniler : 11 000,
 • Türkler : 750 000, Romanlar: : 380 000,
 • Romanlar: : 380 000, Ruslar : 16 000,
 • Ermeniler : 11 000, Makedonlar : 5 000,
 • Yunanlar : 3 500, Ukraynalılar : 2 500
 • Yahudiler : 1 500

Bulgaristan Vize İşlemleri

Bulgaristan'ın Türkiye' deki temsilcilikleri aracılığıyla Bulgaristan vizesi başvurusunda bulabilirsiniz

Ülkenin 2007 yılında Avrupa Birliğine girmesi ile birlikte Vize uygulamalarında birçok değişiklik oldu. BG Vizesi alabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ikamet ettikleri yerleşim alanına göre aşağıda sıralanan ülkenin Türkiye’de açtığı temsilcilikten Vize başvurusunda bulunabilirler:

Bulgaristan Vize Uygulamaları:

Bulgaristan Avrupa birliği üyesi olmak ile beraber Schengen Bölgesi üyesi değildir. BG Vizesi ile Schengen Bölgesine giriş yapma hakkınız bulunmamaktadır.

Türkiye’de açılan Büyükelçilik, Konsolosluk ve Fahri Konsolosluklarına 90 günü aşmayan, kısa süreli vize başvurularında şahsen bulunabileceğiniz gibi, daha uzun süreli BG Vizesi müracaatında da bulunabilirsiniz.

Yeşil Pasaport sahibi TC Vatandaşlarının 180 günde 90 günden fazla kalmamaları şartı ile BG Vizesi alma zorunlulukları yoktur.

Kırmızı Pasaport sahibi TC Vatandaşları seyahat planlıyor olacaklar ise BG Vizesi almak zorundadırlar.

BG Vizesi veriliş amacına göre farklılıklar göstermektedir:

Türkiye’de Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı birçok ülkelerden göçmen olduğundan Türkiye’deki Büyükelçilik, Konsolosluklar ve Fahri Konsoloslukları vize işlemleri haricinde Bulgaristan Vatandaşlık işlemleri de yapmaktadırlar:

Bulgaristan vize başvurularınızda dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır

Vize başvuru tarihinden en eski on yıl önce alınmış Pasaport ile yapabilirsiniz.
Başka dikkat edilmesi gereken konu ise vize başvurusunda bulunduğunuz Pasaportun en az iki boş sayfasının olmasıdır. Pasaportunuzun planlanan seyahatin Türkiye’ye dönüş tarihinden itibaren en az altı ay daha geçerli olması dikkat etmeniz gereken başka bir husustur.

Bulgaristan Büyükelçiliği
 
Atatürk Bulvarı No: 124,
06680  Kavaklıdere, Çankaya / Ankara
Türkiye +90 (312) 467 20 71 +90 (312) 427 51 42
Bulgaristan Konsolosluğu
 
Ahmet Adnan Saygun Caddesi,
34340  Ulus/ Levent, İstanbul
Türkiye +90 (212) 281 01 14 +90 (212) 264 10 11
Bulgaristan Konsolosluğu
 
Talat Paşa No: 31
22100  Edirne
Türkiye +90 (284) 214 06 17
BG Konsolosluğu İstanbul – Bursa temsilciliği
 
Adalet Mahallesi, Aydın Sokak, No:1
BURSA
Türkiye
 • BG Turistik Vizesi.
 • BG Aile Vizeleri.
 • BG Ticari amaç için verilen Vizeler.
 • BG Resmi Ziyaret vizesi.
 • BG şoför vizesi.
 • BG Transit.
 • BG Oturum tipi (BG Vizesi) vizeler.
 • Erasmus Vizesi.
 • 1978 ve daha eski Bulgar göçmenlerine yönelik vatandaşlık işlemleri.
 • 1989 -90 yılı Bulgar göçmenleri vatandaşlık işlemleri.
 • Bulgaristan Vatandaşlığı olan ebeveynlerin TC doğumlu çocuklarına yönelik işlemler.
 • BG doğumlu, TC Vatandaşı olanlar.

  Birçok Türk Vatandaşı iş adamının son yıllarda değişik sektörlerde yatırımda bulundu. Bunlara yönelik:

 • BG Nakliye Şirketi Kurma.
 • BG Şirket Kurma.

BG Temsilcilik açma konularında gereken izinlerin ve işlemlerin yapılmasına yönelik hizmetler de alabilirsiniz.

Fotoğraflar biometrik özellikte 45 x 35 mm. ebadında ve altı aydan eski olmamalı – 2 adet.

 • Vize başvuru tarihinden en eski on yıl önce alınmış Pasaport ile yapabilirsiniz.
 • Başka dikkat edilmesi gereken konu ise vize başvurusunda bulunduğunuz Pasaportun en az iki boş sayfasının olmasıdır.
 • Pasaportunuzun planlanan seyahatin Türkiye’ye dönüş tarihinden itibaren en az altı ay daha geçerli olması dikkat etmeniz gereken başka bir husustur.
 • BG Vizesi başvurusu için gereken belgeler on günden eski olmamalı, eksiksiz olmalı.
 • Nerde ikamet edeceğiniz belirtilmiş olmalı (hotel, hostel gibi).
 • TC Vatandaşları ülkede bulunacakları tarihleri kapsayan Yurtdışı Sağlık Sigorta Poliçesinin orijinalini ibraz etmeliler.
 • Olağan durumlarda BG Vizesi başvurusu için belirtilen belgeler yeterlidir. Konsolosluk memurları tarafından ek belgeler istenmesi durumda Siz ile irtibata geçilecektir.
 • BG Vizesi başvurunuzun on iş günü içerisinde sonuçlanması beklenmektedir. Vize başvurunuzun resmi ve dini bayramlar (paskalya, cristmas gibi) denk gelmesi durumlarında bu süre uzayabilir.